ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מכתב לקומונרית

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מייעץ לקומונרית כיצד להגיע אל השנה החדשה ולהוציא ממנה את המיטב


משאן המופלא של תנועות הנוער מוטל על כתפייך. את, שבדרך כלל רק עתה
סיימת חוק לימודיך, אולי לאחר שנה במדרשה, מוצאת את עצמך בצומת ההשפעה המשמעותית
ביותר בחינוך הבלתי פורמאלי. את באמצע - מחד גיסא עומדת בראש הסניף ומשפיעה את
ההשפעה המשמעותית ביותר על אופיו, ומאידך גיסא את "זנב" ההנהלה הארצית, ומביאה
את דבר "ממסד" התנועה לסניף עצמו. את הנושאת האמיתית של עול התנועה, ואת
שתקבעי בסופו של דבר את אופייה.


קשה להמעיט בחשיבות תנועת הנוער. במקביל למוסדות החינוך ישנה מערכת
שלמה של חינוך לא פורמאלי, בה משקל הנוער בעיצוב פניו שלו עצמו גדול בהרבה מכל
מקום אחר; זהו המקום בו מנסים להטמיע עולם שלם של ערכים, אידיאליזם, תביעות עצמיות
ותנועה ערכית, משוחררת מציונים, בחינות ושאר מדדים הנמצאים במערכת החינוך; זו
המקום בו מתאפשר לחניכים ליטול אחריות: בהדרכה, בתפקידים שונים בסניף, בתרומה
לחברה; זהו המקום בו חווים החניכים את משמעותם של חיים חברתיים, על הטוב והרע
שבהם, ועוברים ביחד את גיל ההתבגרות המסובך כל כך; זהו המקום שיכול להיות קידוש שם
שמיים ברבים, ובאותה מידה עלול חס ושלום לחלל שם שמים בהתנהגות לא ראויה; זהו
המקום בו נבחן המקום האמיתי של ענייני לשון הרע ואיסור הלבנת פנים, צניעות, יחס
לכספי ציבור ולרכוש שאינו שלך, ועוד תחומים רבים אחרים שהם העיצוב האמיתי של דמות
האדם; זהו המקום שלגבי חלק מהחניכים הופך לבית שני; זהו המקום בו ניתן לשנות את
עולמם של החניכים, המדריכים, שלך עצמך, ומכאן לחברה כולה.


שכן לתנועת הנוער הציונית דתית יש משימה החורגת ממסגרת הסניף. היא
חלק מבניין הדור הציוני-דתי שנועד להיות שותף בכל הנעשה במדינה יקרה זו. עולם
התורה הציוני דתי צמח מתוך אידיאליזם של תורה ואמונה בסניפים; עולם ההשתלבות בשרות
הצבאי והמקום המכובד של הקצינים והחיילים הדתיים הושפע השפעה ניכרת מכוח החינוך
והאווירה בסניפים; אידיאולוגיית ההשתלבות בכל תחומי החיים: באקדמיה ובתעשייה,
בתרבות ובשלטון, בתקשורת ובמשימות הלאומיות (רק בספורט הייצוגי אנחנו עוד חלשים
מאוד... ואולי טוב שכך) היא תוצאה של משנת תורה ועבודה שפועמת בסניפים. ואפילו
במישורים המשפחתיים האישיים - הרב נריה זצ"ל אמר כי לו כל זוג שנישא בשל בני
עקיבא היה נותן לתנועה דמי שדכנות ואפילו סמליים - בני עקיבא הייתה מסודרת לאורך
ימים ושנים מבחינה תקציבית.


כיצד תצליחי במשימה זו ? ולוואי וידעתי לתת לך פיתרון פלא. למדתי אצל
רב גדול, מו"ר הרב עמיטל זצ"ל, שלימד אותנו כי אין פטנטים, וכי אי אפשר
להציע לך דרך שאינו תובעת עמל קשה, ענווה, חיפוש מתמיד, נכונות לשמוע, כוונה
"לשמה", ועוד אין ספור מרכיבים. אולם התפקיד לא גדול עלייך. קחי לך
כמשנת היסוד את דברי חכמינו הכל כך חשובים "לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן
חורין ליבטל ממנה" - כאבן יסוד. לא בכל היעדים החשובים האלה את מסוגלת לעמוד.
מאידך גיסא, אל תרפי, ואל תחלישי את עצמך. בואי עם הרצון הטוב שיש בך, עם
האופטימיות, עם היושר הפנימי שלך, עם אהבת האדם והעם התורה והארץ, ועם כל מה שנצבר
בך במשך השנים, ועשי את הטוב ביותר האפשרי לך. לא שררה את מקבלת משבוע זה כי עם
עבדות קשה, אך נעימה, מספקת, וחשובה מאוד. ולאחר שתעשי את כל אלה - הרבי בתפילת
הדרך  ובבקשת שמיים "ויהי נעם ד'
אלוקיכם עליכם", וקדימה לעבודה. אנחנו מצדיעים לך.

 

 

בית המדרש