ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כיצד אני מתייחס למופתים?

ע"י: הרב יובל שרלו

כיצד להתייחס לסיפורי מופתים? איך בכלל להתייחס לעולם המופתים? על כך בתשובה הבאה


עולם המופתים אינו תופס אצלי מקום כלל.

יש לכך סיבות רבות:

א. מבחינה מדעית, כדי לקבוע שמדובר במופת יש צורך לעמוד בהרבה מאוד
תנאים, ובעיקר קבוצת ביקורת, פיקוח קפדני על העובדות, בדיקת הסתברות, תיאור
כל הכישלונות וכדו'. אני שומע וקורא אין ספור סיפורי מופתים ולא משתכנע
שבכלל עמדו בקריטריונים הכי בסיסיים של עקרונות אלה. כמי שעוסק המון
בתחומים האלה, בעניינים של חיים ומוות ממש, אני מכיר סיפורים מכל המינים
ומכל הסוגים, וכדאי לשאול גם את הרופאים על המשפטים כמו ''כל הרופאים אמרו
שאין כזה דבר, ושזה נס''.

ב. מבחינה דתית, אני מתפעל יותר מבני אדם שעושים את רצון שמיים, מאשר
מסיפורים המספרים על כך שהשמיים עשו את רצון האדם. איני כופר חס ושלום
ב''ויגזר אומר ויקם לך'' אולם איני קשור לפופולאריות של השימוש בפסוקים
אלה. אני מאמין כי הקב''ה מנהיג את עולמו בצדק, ולאור העבודה הקשה והבחירה
החופשית של בני אדם, ולא לאור כישורים של מעשי מופתים.

ג. מבחינה הלכתית, אני רואה חשש גדול של הפרת הלכה בהסתמכות על ענייני
מופתים כאשר מדובר למשל בטיפול רפואי. ההלכה אינה מתירה להסתמך על מופתים
או על הכרעות של רבנים, אלא מחייבת לשמור על הנפש בדרך בה בני אדם פועלים
בדרך הארץ של העולם. ראיתי יותר מידי הכרעות שהביאו לפיקוח נפש של ממש
שנעשו בשל דברים אלה.

ד. מבחינה אישית, אני מושפע יותר מגדולי עולם שהתמודדו עם עצמם, עם
יצריהם, עם אנוכיותם - ויכלו לכל אלה, מאשר ממי שמסופר עליו כי נולד עם
קשרים מיסטיים. הרבה למדתי מגדולי ישראל אלה.

ה. מבחינה חינוכית, איני מוצא טעם בסיפורים כאלה. איני רוצה שילדינו
ותלמידינו יפסעו בדרכו של רב מסוים בשל העובדה שהוא עושה ניסים, אלא בשל
העובדה שהוא מהפך אותם ומעמיד אותם על הרגליים המוסריות והרוחניות של עצמם.
זו הרבנות שהייתי רוצה שהם ילכו בעקבותיה.

 

 

בית המדרש