ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר מלכים (11): סיפור האישה השונמית כסיפור מהפך

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה מנתח הרב שרלו את סיפור האישה השונמית באמצעות האמצעי הספרותי הרואה מהפך בדמויות המרכזיות.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש