ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר מלכים (12): מופתי אלישע ונעמן שר צבא ארם

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה עוסק הרב שרלו בחלק הראשון בניתוח היחסים בין אלישע ובין האישה השונמית. אלישע שהוצג עד כה כאיש חסד לומד בסיפור זה את מגבלות מידת החסד. בחלק השני עוסק הרב שרלו במפגש של אלישע עם נעמן ומנתח את סוגיית היסוד של היחס בין תפיסת הנבואה היהודית לבין תפיסת הנבואה הנוכרית. פרק ה´ הוא פרק יסודי ביותר בהצגת יסודות התפיסה הנבואית היהודית.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש