ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על כרטיס אדי וכרטיס ´בלבבי´ ומה שביניהם

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מסביר את ההבדל בין כרטיס אדי לכרטיס בלבבי ובמה הוא תומך ומה בדיוק החליטה ´צוהר´

החלטת צהר לא הייתה חס ושלום לפסול את כרטיס אד''י, ורבים מרבני צהר חתומים על כרטיס זה ונותרו חתומים על כרטיס זה.
בפני צהר הוצבה העובדה כי רק כ 10% מהאוכלוסייה היהודית חתומה על כרטיס אד''י, על אף מסעות ההחתמה והשקעת הכסף הרב שנעשה בנושא זה. ניתוח עובדה מכאיבה זו מלמד שלפחות מאות אלפים של אנשים אינם חתומים על כרטיס זה בשל סיבות הנתפשות בעיניהם כסיבות דתיות. ישנה אפוא חשיבות עליונה כי המערכת הרבנית תתגייס למען החתמה, שכן מדובר בהצלת נפשות של ממש.
העולם הרבני לא התגייס לכרטיס ''אדי'' מסיבות שונות. העיקרית שבהן היא שהרבנות הראשית הכריעה לפני כמה שנים כי מותר לתרום אברים, אולם תבעה שותפות ממשית של שליח הרבנות הראשית בקביעת רגע המוות, ואפשרות זו לא קיימת בכרטיס אדי. לא זו בלבד, אלא יש משבר אמון הדדי של הרופאים ברבנים והרבנים ברופאים. בשל כך, הציעו אנשי ''בלבבי'' כרטיס חדש שהנושאים האלה מטופלים בו, ומי שיש לו בעיות אמון עם הצוות הרפואי - יכול לחתום עליו. אני מבקש להדגיש כי לי עצמי אין בעיית אמון עם הרופאים. אני עובד הרבה מאוד בבתי חולים בנושאים אתיים וביניהם השתלה, ולא נתקלתי ולו במקרה אחד של קיצור חיים לצורך השתלה. לא זו בלבד, אלא שלאחר חקיקת חוק קביעת מוות מוחי ישנם עוד מחסומים משמעותיים בפני הרופאים. בד בבד, לא ניתן להכחיש את העובדה שיש בציבור חוסר אמון כלפי כל ממסד, ושמוטל עלינו להגדיל את מספר החותמים על אחד הכרטיסים.
חשוב לי להדגיש כי לעת עתה כרטיס ''בלבבי'' אינו מוכר על ידי המערכת הרפואית. יש לכך משמעות מועטה מאוד (במקרה בו יהיו שני מועמדים להשתלה שהם בדיוק באותו מצב רפואי תהיה העדפה לחותמים על כרטיס ''אדי'' (מצב זה הוא נדיר ביותר)), ובכלל אני מקווה כי יהיה חיבור בין שני הכרטיסים, ולא יהיה צורך באותה כפילות.


מי שחתום על כרטיס אדי ומגיע ח''ו למציאות של תרומת אברים יכול להיעזר כבר היום במערכת שהקימה ''בלבבי'' אם הוא זקוק לייעוץ של רופא ירא שמיים בנושאים אלה.


כל טוב

 

 

בית המדרש