ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר שמות (2) - עקרונות הנלמדים מרשימת היורדים מצרימה

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו דן ברשימת שמות היורדים מצרימה בתחילת ספר שמות והמשמעויות הגלומות בה

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש