ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ברכת ראש הישיבה לשבת הארגון

ע"י: הרב יובל שרלו

לכבוד שבת הארגון-ברכת ראש הישיבה לשבת ארגון תשע"ב

תמצית הדברים:

שבת הארגון היא מעין ראש השנה של תנועת בני עקיבא. היא מהווה סיכום של מה שנעשה עד עכשיו; וכמובן, פתיחה ומחויבות לקראת השנה הבאה.

לתנועת בני עקיבא, תפקיד מאוד חשוב בציבוריות הישראלית, היא תנועת הנוער הגדולה של הציונות הדתית, והיא זו שבעצם מבהירה לציבור הישראלי את הדרך לחיות חיי תורה ועבודה, לקיים זהות יהודית מאוד עמוקה יחד עם מדינה מודרנית וגם חיים פרטיים ואישיים שנמצאים בין כל העולמות והכל מחובר אצלם; לכן, יש חשיבות מרובה לעשות כל מה שאנחנו יכולים על מנת להעצים את התנועה ולהגביר את השפעתה וללכת בדרך שאנחנו מעצבים בפניה.

"קדש חייך" זו דרך נפלאה. היא עוסקת מצד אחד בחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים לקדש את חיינו בענייני ממונות, בלשון הרע, באידיאלים שלנו, בצניעות, בתפילה, בדברים הדתיים והחילוניים כאחד, לקדשם בכל הנושאים. אבל קדש חייך היא גם קריאת כיוון לתנועת בני עקיבא בכלל- המשימה שלה היא לקדש שם שמיים ברבים.

הגמרא במסכת יומא שואלת "מה זה לקדש שם שמיים?" ותשובתה היא ש"לקדש שם שמיים" "זה לאהב שם שמיים על הבריות- זה שהבריות יאמרו אשרי אלה אשר למדו תורה", וככל שבני עקיבא נוכחת יותר, נמצאת יותר ובאמת גורמת לבני אדם להיות בה מודל של רצון להיות כמוה, של רצון להתנהג ככה, של הקישור בין כל העולמות כולם ובסופו של דבר העלתם לחיי קדושה ומציאות; כן התנועה הזו ממלאת את תפקידה ועושה את שליחותה. בד בבד עם העובדה שגם להיות המקום שהנוער בא ומתכנס, אוהב, משחק חי את חיי החברה שלו - קשה לי למצוא מקום טוב יותר מאשר הסניפים. לא הרחובות, לא הגלישה באינטרנט, לא השהות בבית לבד ולא מקומות הבילוי האחרים; ולו בני עקיבא ממלאת גם את התפקיד הזה והיה זה שכרנו.

ביום חגה, בראש השנה הזה של בני עקיבא, אני מברך את כל חברי התנועה ומתברך ביחד איתם (כי אני רואה את עצמי גם כן כאחד מחברי התנועה) בברכת חברים עמוקה מאוד לקדושה לטהרה ובברכת חברים לתורה ולעבודה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש