ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על מורכבות חוק לשון הרע

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מתייחס במסגרת בית המדרש הקהילתי לשאלת חוק לשון הרע והעקרונות הנכונים מבחינה הלכתית ציבורית לעניין לשון הרע

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש