ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מכתב לבוגרי הישיבה על חוק עובדי הקבלן שעבר בכנסת

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו במכתב לבוגרי הישיבה וידידיה בעקבות אישור חוק עובדי הקבלן בכנסת."מדינת ישראל נעשתה קרובה יותר לענייני הצדקה והמשפט שחייבו אותנו בהם הנביאים."

לבוגרי הישיבה, שדביקותם בריבונו  של עולם יונקת מ"והלכת בדרכיו",

 

יום חג קטן ושמחה גדולה,

 

מדינת ישראל נעשתה קרובה יותר לענייני הצדקה והמשפט שחייבו אותנו בהם הנביאים. הכנסת קיבלה אתמול בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שמתמודדת עם המציאות המחפירה של עובדי קבלן. אמנם זהו חוק מוגבל שעוסק רק בכמה תחומים של עובדי קבלן, ולא עוסק בעובדי הקבלן במערכות אחרות – כמו החינוך והבריאות. אולם עצם ההתקדמות לאחר שנתיים וחצי של דיונים, מביאה גאולה לכמאה אלף (!) עובדים במשק הישראלי, שינוצלו הרבה פחות ושיתפרנסו ביותר כבוד.

בד בבד עם המאבקים השונים על דמותה של רשות הרבים הציבורית העולם התורני שלנו צריך להניע אותנו להמשיך בכיוון זה. ואכן, בשנים האחרונות קמות קבוצות בעולם הדתי, שמרחיבות את תחום ההתייחסות האמונית שלהם, ורואים חובה גדולה לקדם את ענייני בין אדם לחברו, לא רק בשפה של חסד אלא גם בשפה של צדק. זכות גדולה היא ל"במעגלי צדק" להיות בין גופים אלה, והם אלה שהעמידו את נושא "עובדי הקבלן" בראש מעייניהם.

אני מאמין באמונה שלמה כי זה מה שציווה עלינו ריבונו של עולם בתורתנו, בדברי נביאיו ובעולמם של חכמים, ויהי רצון שנמשיך בדרך זו, ונתקרב יותר לאבינו שבשמיים, הן בענייני תיקון העולם, והן בענייני תיקון הנשמה, הקדושה, הטהרה והצניעות. אלה יממשו את שליחותינו בעולם, ושהכל יינק מתוך עולמה של תורה.

 

 

בית המדרש