ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסע סנחריב

ע"י: הרב יובל שרלו

מאמר שנכתב לפני הרבה שנים ועוסק בכיבוש סנחריב והשלכותיו להיום בנושא שיחרור בחורי ישיבות משירות

 

 

בית המדרש