ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דמותו של אחאב

ע"י: הרב יובל שרלו

(שיעור מספר 2) בית עמרי מבקש לבסס את הזהות הישראלית כמנותקת מהזיקה ההיסטורית של האומה וריבונו של עולם. בשיעור זה אנו פוגשים לראשונה את התופעה בה מלך רשע מצליח בניגוד למדיניות התנכית עד כה שדאגה לתאר את כשלון החוטאים והצלחת עובדי ה´. הנבואה נמצאת במעמד שפל ביותר כאשר הנביא נתקל בבעיה חריפה זו. חז"ל תלו את הצלחת אחאב באהבת ישראל שהייתה בו, יש לציין כי גם הרב קוק בהספדו על הרצל דימה אותו לאחאב באהבת ישראל שבו.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש