ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הנביא כמתקין קולטי שמש

ע"י: הרב יובל שרלו

(שיעור מספר 13) בהמשך לסיפור נעמן מציג הרב שרלו שתי תפיסות לתפקיד הנביא. התפיסה האלילית רואה את הנביא כבעל מקצוע אשר ניתן לשחד אותו, ללחוץ עליו ואף להדיח אותו. התפיסה היהודית רואה את הנביא כמשרת של הקב"ה. אמנם איננו מאמינים שהוא צינור גמור ויש לו גם כן השפעה מסוימת על הנבואה אך בעיקרון לא הוא עומד במרכז העלילה. תפיסות אלו ממשיכות גם לעולם הרבני של היום כאשר יש רבנים הרואים את תפקידם כבעלי מקצוע ומחלקים סגולות וכדומה ועושים כל מיני מוניפולציות.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש