ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סיפור גיחזי - קידוש השם וחילול ה´

ע"י: הרב יובל שרלו

(שיעור מספר 14) ראינו כי אלישע יצר קידוש השם עצום כאשר הוא מסרב לקבל שוחד מנעמן ובכך מעמת בין התפיסה האלוקית ובין התפיסה האלילית וגורם לנעמן לקבל על עצמו את מלכות ה´. חטאו של גיחזי משפיע בשני מעגלים. המעגל הראשון הוא ניפוץ מהלכו של אלישע כאשר נעמן חוזר לתפיסתו האלילית בה ניתן לקנות את הנביא באמצעות כסף. מעגל שני נוסף יכול להיות לאומי כאשר יחסי ארם-ישראל היו יכולים לקבל תפנית אילו נעמן היה נותר ´שפוט´ של אלישע.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש