ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

המצור על שומרון

ע"י: הרב יובל שרלו

(שיעור מספר 16) יש לנו קושי היסטורי בסיפור זה שהרי רק לפני רגע למדנו שהארמים הפסיקו להציק לישראל. לכן, אנו מבינים כי פרקים אלו הן קובץ סיפור אלישע אשר לא מכוונים כרונולוגית. בחלק הראשון של הסיפור ישראל נתונים בייאוש מוחלט והמלך רוצה לערוף את ראש הנביא. הסיטואציה הזו מדגישה עד כמה השלטון לא מתפקד כאשר רק הנביא עדיין פועל כמו שצריך. דמות שלישית בסיפור היא המלאך שמייצגת את האופוזיציה לתפיסת המלך.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש