ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סוף סיפורי אלישע

ע"י: הרב יובל שרלו

(שיעור מספר 18) פרק ח´ חותם את סיפורי אלישע בלי תוספת מהותית. ניתן לומר כי פרק זה מהווה אפילוג לסיפורי אלישע כאשר אנו רואים את מעמדו של אלישע כאשר המלך שומע סיפורים אודותיו וכדומה. בנוסף עוסק הרב שרלו בשיעור זה במימוש הנבואות מתוך הבנה כי כמעט אף נבואה לא התגשמה במלואה. זאת לאור העקרון של ריה"ל מספר הכוזרי ´כי העניין האלוקי לא יחול על האדם אלא כפי הכנתו אליו, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה´, זאת בניגוד לרמב"ם הטוען כי כל נבואה חייבת להתגשם ככתבה וכלשונה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש