ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדיניות החוץ של הנבואה - התבדלות

ע"י: הרב יובל שרלו

(שיעור מספר 31) לישעיהו יש מפלגה בשם ´מי השילוח´ המצדדת במדיניות של התבדלות. מדיניות זו מתבססת ארצה בשדה הגיאופוליטית ומגיעה השמימה באמירה הדתית. ישעיהו טוען כי אין לאשור צורך לעלות להרי יהודה משום שרק דרכי המסחר הן המעניינות אותו ולכן על יהודה להישאר מחוץ לסכסוך העולמי. בעומק יש גם דרישה דתית מהמלך להפסיק לחשב חישובים ולסמוך על הקב"ה ועל נביאיו תוך ויתור על עוצמתו האנושית.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש