ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מבוא לאורות הקודש

ע"י: הרב בניה ינאי

באור מיוחד ופנימי אנו למדים באורות קודש כיצד החיים והאלוקות מקיפה את המרחבים בעולם ופורצת את גבולות בית המדרש

 

 

בית המדרש