ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הכלה לחתן שמה טבעת?

ע"י: הרב יובל שרלו

חתן שואל את הרב שרלו האם מותר לאשתו לענוד לו טבעת בחופה, לברך עמו "שהחיינו" ולומר יחדיו "אם אשכחך ירושלים"? תשובת הרב שרלו במאמר.

השאלה 
שלום רב, 
ארוסתי מעוניינת לעשות מספר דברים בחופה, שאינם נהוגים : 
1. לענוד לי טבעת (במקביל לכך שאני עונד לה את הטבעת בקידושין). 
2. לברך יחדיו איתי את ברכת "שהחיינו". 
3. לומר יחדיו איתי את "אם אשכחך". 

ראשית, עליי לומר שהדברים הללו מעט מפריעים לי ואיני יודע כיצד לומר לה מבלי שאפגע בה. 
שנית, האם ישנו מקור הלכתי לכך שהחתן צריך לעשות את הדברים האלו, או שמא זה נוהג שאין בו שום פסול שגם הכלה תשתתף. 

תודה מראש, 

שי 

התשובה 
שלום וברכה 

ראשית, שתזכו להקים בית מתוך אהבה ואחווה שלום ורעות, והרבה מאוד שמחה. 
אני מבין את הרצון של ארוסתך, וצריך לבחון כל נושא לגופו. אין תשובה אחת שהיא נכונה לכל הפרטים ששאלתם. יש לזכור כי לא מדובר בטקס חופה או בתפאורה כלשהי, אלא במעמד הלכתי, שהוא המחיל את הקדושה ואת הקשר ביניכם. הלוא ריבונו של עולם הוא שאמר שהעברת טבעת מהחתן לכלה יוצרת בפועל קדושה ביניהם, עם משמעויות הלכתיות הנוגעות אפילו לדיני נפשות, ועל כן הוא הקובע דרך ההלכה מה תקף ומה לא. 

א. בשום אופן אין לאפשר ענידת טבעת הדדית. הסיבה לכך היא שענידה זו מפקיעה למעשה את המשמעות של הענידה שלך. כשהיא נעשית, היא למעשה אומרת שאתם מתחתנים לפי כללי כנסיה או רפורמה, ולא לפי כללי ההלכה הקובעת מהם נישואין ומהם לא. יש רבנים רבים שהתירו לעשות זאת בסוף מעמד החופה, לאחר שהרב מודיע כי החופה תמה אך גם הכלה רוצה לתת משהו לחתן, וכמובן בלי נוסח כמו "הרי אתה מקודש לי". אמת הדבר שאני מסתייג גם מזה, ונדיר מאוד שאני מסכים לכך. אדגיש כי אני רואה בחיוב את העובדה שאף אתה תענוד טבעת, ושהיא תתן לך אותה, אך בשום אופן לא במסגרת מעמד החופה. 
ב. אין כל בעיה שהיא תברך ברכת שהחיינו על הנישואין, או על הטבעת שהיא מקבלת. 
ג. אין כל בעיה שתאמרו ביחד את "אם אשכחך", וזה יכול להיות דבר יפה. 
לטובתכם, אל תתקוטטו על הנושאים האלה. יהיו לכם, כמו לכל אחד, סיבות טובות מספיק להתכווח עליהן בהמשך החיים, וחבל לקלקל את היחסים ביניכם על נושאים מעין אלה. 


כל טוב והרבה שמחה 

 

 

בית המדרש