ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם ניתן לדעת למה חיילים נהרגים?

ע"י: הרב יובל שרלו

האם ניתן לדעת מדוע חיילים מתים במלחמה? תשובה בעקבות דברי השר אלי ישי בנידון

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
השר אלי ישי התיחס אל עניין אמונתם של החיילים בעת מלחמה: בניגוד לניצחון בששת הימים בו עיניהם של הלוחמים היו כלפי מעלה- אל האלוקים, הרי שבמלחמת לבנון השנייה לא היו כך פני הדברים..
מצד אחד עקרונית הרי אנו לומדים ממלחמת ישראל בעמלק בה משה מרים ידיו וישראל מנצחים ומבארת המשנה שזאת בגלל שהיו עיניהם נשואות כלפי מעלה- אל שמיא.
ומאידך כיצד אניו יכולים לשפוט את רמת אמונתם של החיילים?! וצדקו מאוד משפחות שכולות שכעסו על דבריו
א. כיצד הרב מתיחס לדברי השר אלי ישי?
ב. כיצד מסתדר הלימוד מהמשנה עם התפיסה שאין אנו יודעים כלל את חשבונו של מקום?
ג. יראת השמיים והרמה המוסרית של עם ישראל חשובה לנצחון בעת מלחמה, כיצד הרב מבין את ההתמקדות בחיילים עצמם?

תשובה:

שלום וברכה

ראשית, אני מבין כי השר אלי ישי טוען שהוציאו את דבריו מהקשרם. זה לא משנה האם הוא מדייק או לא – הוא אומר כעת שזו לא עמדתו, ושזו לא הייתה עמדתו, ונראה לי אפוא לא נכון לייחס לו את העמדה הזו. אל נא נצטרף אל מחרחרי המחלוקות, וטוב יהיה אם הוא יבהיר שלא זו עמדתו ויבקש את סליחת מי שנפגע.

א. אין לנו כל ספק כי תפילה מועילה.
ב. אין לנו כל ספק שהדרך בה הקב''ה מנהיג את העולם מותירה מקום נרחב למעשים של בני אדם, ובראש ובראשונה יש לבחון את הבעיות במלחמת לבנון במישור הטבעי הפשוט: יהירות, חוסר הכנה, חוסר מקצועיות וכדו', ולקדם ולשפר את הצבא, מערכת הביטחון, החברה הישראלית, השלטון וכדו' – בדרך הטבע !
ג. היכולת לקבוע מפני מה מפסידים או מנצחים לא ניתנה לבני אדם, אלא אם כן הם נביאים. לאף אחד אין את היכולת לפענח את ההנהגה האלוקית.
ד. אין בידינו כל אפשרות לדעת בוודאות מה ביקש ריבונו-של-עולם להורות לנו במאורעות שבאו עלינו. בראש ובראשונה, אין אנו יודעים זאת בשל העובדה שאפשר כי חלק מהמאורעות הבאים עלינו אינם אלא תוצאה של הבחירה החופשית שהוא נתן בידי בני-האדם, בחירה המאפשרת להם גם להרע ולא רק להיטיב, בעת שריבונו-של-עולם מצמצם את עצמו, כביכול, מלהתערב. אולם, גם האמונה העמוקה בדבר היותו של כל דבר המתרחש בעולם מכוון אלינו נתקלת בהעדרה של פרשנות מוסמכת לכוונה האלוקית. בשל סכנת המניפולציה, טוב אפוא להתרחק מכל מי שטוען שבידו פירוש ודאי לדבר ד'; טוב אפוא להימנע מכל ניסיון לקבוע מפני מה אירע לנו כך או כך.
ה. לא זו בלבד, אלא שהפענוח הזה הוא בדרך כלל מאוד מאוד מניפולטיבי. ממעקב של שנים רבות אחרי כל אלה ש''יודעים'' למה הקב''ה עשה כך ומפני מה הוא לא עשה אחרת עולה כי תמיד תמיד הקב''ה מצדיק את העמדה שלהם, והאחרים הם האשמים והם הטועים והם הרשעים. אני מתקשה להיזכר בפעמים בהם אדם קרא דרך המעשים השמיימיים ביקורת על עצמו, והחליט לשנות את דרכו כי הקב''ה הראה לו שהוא דווקא לא צודק.
ו. למשל בדוגמה שלפנינו: ואולי הכישלונות שהיו במלחמת לבנון השניה נבעו דווקא בשל העובדה שעם ישראל הסכים לכך שבחורי ישיבה לא ישרתו בצבא ? אני מדגיש כי אני לא יודע, ואין לי שום מושג, אלא רק מעלה את השאלה ההיפותטית. ועוד יותר מזה: מדברי הנביאים למדנו כי עיקר הכישלונות נובעים מכשלים מוסריים וחברתיים – ואם כן יש לשאול שאולי חוסר הצדק בנגישות לנכסי המדינה, ריבוי הנסמכים עליה שלא כדין ובכך פוגעים באמת בשכבות המוחלשות, מעשי העוול השלטוניים וכדו' – הם הסיבה לכך ? ושוב אדגיש – אין לי כל מושג, אלא שאני טוען שגם לשר ישי אין כל מושג, ולאף אדם עלי אדמות אין מושג. על כן, אני רואה עבירה חמורה בהתחזות, בחילול שם שמיים, ובניסיון להכפיף את הקב''ה לעקרונות שלנו.
ז. טוב יותר אפוא שכל אחד יראה בייסורים שהיו כרוכים במלחמת לבנון השנייה מסר משמיים המופנה אליו ואל יכולתו לשנות דברים לטובה בציבור, ויטול את האחריות על עצמו, ולא יכה באגרוף רשע על לבו של השני, אלא יראה בכך קריאה לחיזוק ולתיקון דברים שפועלים בתוך עצמו.
ח. המאמר הראשון שכתבתי בחיי היה מאמר לעיתון תנועת בני עקיבא – ''זרעים'', והוא בא בעקבות דברי רב נודע שאמר כי אסון הבונים בפתח תקווה בא בשל העובדה שפתחו את קולנוע היכל בשבתות. כואב לי ששום דבר לא השתנה.
כל טוב

 

 

בית המדרש