ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

טיולים קייקים וחוסר צניעות

ע"י: הרב דוד סתיו

הרבה פעמים אוהבים להביא את הדין של ´ליכא דרכא אחרינא´ בכדי להגיע לידי חשש עבירה. הרב סתיו מדגיש חילוק ברור בין כורח אמיתי כגון צרכי פרנסה ובין מותרות כגון טיולים ונופש

 

 

בית המדרש