ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פרשנות חדשה להקשיית לב פרעה

ע"י: ד"ר איתן פינקלשטיין

במאמר מיוחד לפרשיות השבוע עובר איתן פינקלשטיין במהלך המתבסס על פשט הכתובים ומנתח את תגובותיו של פרעה מלך מצרים

 

 

בית המדרש