ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פתיחה לספר ירמיה

ע"י: הרב יובל שרלו

במסגרת שיעורי הבוקר בתנ"ך של הרב יובל שרלו, החלה בראש חודש שבט סדרת שיעורים בספר ירמיה, במשך השבועות הבאים יועלה מדי יום השיעור היומי בוידאו, (סדרת ספר ירמיה שיעור 1)

(סדרת ספר ירמיה שיעור 1) הרב יובל שרלו פותח את סדרת השיעורים בספר ירמיה. הרב נותן הקדמה על שיטת הלימוד שבה מערך השיעורים ילמד. השיעורים יהיו בשיטה הקלאסית יותר, לימוד הנביא ללא הקשרו במלכים, אלא כל נבואה בפני עצמה. 
לשם הקדמה הרב מלמד את פרק כ"ה שמהווה מפה לנבואות ירמיה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש