ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקראת שבת 5 דקות על פרשת בא

ע"י: הרב יובל שרלו

האמת האלוקית היא שאכילת המצות איננה בעקבות יציאת מצרים אלא להפך. באף מקום לא כתוב ´שלח את עמי´ בלבד אלא בתוספת של ´ויעבדוני´. הקב"ה עשה את יציאת מצרים בכדי שנוכל לעבוד אותו ולקיים את מצוות אכילת מצות.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש