ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מטרת המכות על פי דצ"ך עד"ש באח"ב

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מסיים את מהלך עשרת המכות ומסביר על פי האברבנאל שלמכות מצריים 3 מטרות, כאשר כל מטרה מתקיימת על ידי קבוצה אחרת של מכות, (סדרת ספר שמות שיעור 11).

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש