ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

דימויי בעל ואישה בתנ"ך

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את נבואת ירמיה השנייה, הנבואה מדמה בין הקשר של כנסת ישראל והקבה לבין קשרי איש ואישה. מתוך כך, הרב שרלו נותן מבט כללי בתנ"ך על הדימויים האלו- התהליך מיציאת מצריים ועד הגאולה, כתהליך בין איש ואישה. הרב שרלו עוסק בהשלכות של הדימויים האלו ומנסה לפענח באיזה שלב בתהליך אנחנו נמצאים.(סדרת שיעורי ירמיה שיעור 4)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש