ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פרשת יתרו - המשך חכמה על שבירת הלוחות

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו דן בגישתו הייחודית של המשך חכמה על קדושת המקום ושלילת התפיסה הרואה קדושה בחפצים מסוימים. כיצד תפיסתו מתיישבת עם מקורות בהן משמע שיש קדושה ממשית במקומות מסוימים

להרחבה בנושא מומלץ לעיין במאמרו של הרב יובל שרלו על קדושת המקום במשנת הגרי"ד בו הוא דן גם בתפיסת המשך חכמה

 

 

בית המדרש