ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כי שמה אלוקים

ע"י: הרב אבי בלידשטיין

הרב בלידשטיין לומד מפרשת יתרו כי החיפוש התמידי אותו אנו מציבים על נס דורש ממנו להיכנס אל הערפל, להתקרב אל האש מתוך אמונה של דבקות בה´. יש פחד בחיפוש הזה, יש סיכון במקום הזה אולם הדחיפה העמוקה הזו אל האמת ואל האלוקות גורמת לנו להתגבר על החרדות ולגשת אל האלוקות ואל הלא מוכר.

 

יתרו שומע משהו שמזיז אותו ומניע אותו לצאת מהמקום שלו ולהגיע למשה. יתרו איננו סתם אדם אלא 'כהן' אשר מעידה כביכול על זהותו, אמונתו ותפקידו בו הוא אף מורה לאחרים מה לעשות. עובדה זו אף מדגישה את מופלאותו של המהלך שלו בו הוא יוצא מהמקום המוכר והקבוע, נוטש את מחויבותו לקהל שומעי לקחו ויוצא למקומות חדשים. פתיחות עצומה שכזו הגורמת לאדם הנתון בשלהי הקריירה המוצלחת שלו לצאת לחיפוש מחודש ולקבל אמירות שונות.

בין משה ויתרו לכאורה יש יחסים של היררכיה שהרי לא בלבד שיתרו מבוגר ממנו ונושא תפקיד מכובד בקרב עמו אלא הוא אף חותנו. עם זאת, אנו רואים שיתרו מוכן לוותר על כל החשבונות וקורות חייו המרשימים ולהתיישב ללמוד משהו חדש על העולם ועל החיים מפיו של משה הצעיר והזר. אם כן, יתרו לא רק נפתח למקומות חדשים אלא עושה זאת במחיר של ויתור מסוים על מעמדו, יוצא מלשכתו ועומד כעני בפתח מול משה מנהיג ישראל. אין זה פשוט כלל להיפתח למקומות אחרים מהמוכר, ואין זה פשוט להביך את עצמך ולוותר על מעמדך הרם.

 

מחיר השחרור

הכתוב מתאר מעין תגובה נפשית של יתרו בעקבות היציאה שלו ממדין במילים 'ויחד יתרו'. הפירושים השונים המתארים תחושה של שמחה וחרדה מעידים על התחושה המעורבת של מהלכו הייחודי של יתרו. מחד גילוי האמיתה החדשה וההכרה בעולמות אחרים מזמינים שמחה עצומה ותובנות עמוקות. מאידך, החרדה ממחישה את המחיר הכבד אותו שילם יתרו שויתר על מעמדו במדין והלך אל הלא מוכר, המפחיד והמרתיע.

הפרשנות הזו של מהלכו של יתרו דורשת ממנו לאתגר את עצמנו ולשאול האם ישנם מקומות חדשים אחריהם עלינו לתור.[1] עלינו לגלות את הצמא שבנו ולחפש מקורות חדשים ועולמות שונים מתוך ציפיה וכמיהה למשהו נשגב. החיפוש הזה איננו מהלך ריק באויר אלא דורש מחיר מסוים בו עלינו להיכנס למצב מביך בו אנו מוותרים על הישגינו עד כה ועומדים כעניים בפתח. מעבר לכך, מדובר בעמדה נפשית מאוד דינמית המסרבת לתת לעצמה מנוח ולהתפרקד על עלי הדפנה של המוכר. יתרו מציג בפנינו דרישה של סקרנות, גירוי ופיתוי מתמיד שלא מאפשר לנו לקפוא במקום מסוים.

המחיר הזה הינו כבד משום שתכונותיו הביסיסות של האדם הוא בקשת הגבולות והגדרים המוכרים המעניקים לעצמנו מעמד איתן ויציב ממנו אנו מסרבים להרפות. יתרו לא רק שמשלם את מחיר ה'נבוכות' ולא רק שחי חיים דינמיים תמידיים אלא מקבל על עצמו גם את מקום ה'ספיח'. לאמור, יתרו לעולם לא יהיה במיינסטרים ובהובלה הישראלית אלא לנצח יהיה בסטטוס של נספח המבקש לקבל מאת משה. האדם המבקש והמחפש לא רק מוותר על מעמדו הקודם, לא רק מעמיד את עצמו במצב מביך אלא מוותר על השאיפה האנושית לצבור כח ולהיכנס אל המקום היציב והמרכזי.

 

חיפוש אלוקים

להיות אדם מחפש אלוקים איננו לחפש סתם איזה עומק, אלא תובנה כי מאחור המציאות מסתתרת לה האלוקות. החיפוש התמידי אותו אנו מציבים על נס דורש ממנו להיכנס אל הערפל, להתקרב אל האש מתוך אמונה של דבקות בה'. יש פחד בחיפוש הזה, יש סיכון במקום הזה אולם הדחיפה העמוקה הזו אל האמת ואל האלוקות גורמת לנו להתגבר על החרדות ולגשת אל האלוקות ואל הלא מוכר. החיפוש הזה הוא זה שמעניק לחיינו משמעות ושנותן לנו את הערכים עליהם אנו נמסור את נפשנו.

נסיים אפוא בתפילה שנזכה להשתחרר מהמוגבלות וממוקדי הכח שלנו, שנזכה להתגבר על החששות, הפחדים והנבוכות ושנזכה לתפוס בשולי גלימתו של משה ולהידבק באלוקות.

 


  • *סוכם בידי תלמיד ואושר על ידי הרב


[1] אין אנו מדברים על פוסטמונרניות המערערת לגמרי את כל עולמנו הקודם ומציבה אותנו בנדידה מתמדת ובחיפוש חסר סוף.


 

 

בית המדרש