ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

זמן המגילה על פי המסורת ועל פי המחקר

ע"י: הרב דוד טי

הרב דוד טי סוקר את ההקשר ההיסטורי של המגילה. מעניין לראות כיצד ניתן לקרוא את המגילה אחרת לאור ההקשר הרחב

 

 

בית המדרש