ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקראת שבת - פרשת תרומה

ע"י: הרב יובל שרלו

האם המשכן היא כניעה ליצרם של בני האם בעקבות חטא העגל או דרכה הלכתחילית של עבודת ה´? הרב שרלו טוען לאור פשוטו של מקרא כי יש שני קומות בעבודת ה´. התשתית היסודית המהותית היא צדקה ומשפט כפי שטרחו הנביאים להסביר במהלך הדורות. לאחר מכן מגיעה הקומה השנייה בה אנו מחפשים את הקדושה במציאות ואת הדבקות בקב"ה באמצעות המשכן.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש