בית המדרש

סדרת שיעורים בספר התניא - הקדמה: ספרם של בינונים

ע"י: הרב אבי בלידשטיין

ספר התניא לא בא לתת הדרכה לבינוניים אלא הוא מעניק את מקור החיות ומקומנו בעולם. הוא משמעותי ביותר למי שחש את המתח העצום בין נפש האדם ובין ההופעה האלוקית. הספר מהווה משנה סדורה מחד ומאידך מהווה מעין לקט של תשובות לשאלות שחסידים העלו בפניו - המטרה היא פניה אינדיבידאולית לכל עובד ה´.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש