ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אשרי הדור שנשיאו מתקן את טעותו

ע"י: אבי אודסר

מחפשים דבר תורה לשולחן שבת? אבי אודסר מציג במאמר קצר רעיון נפלא אודות תשובתם של הנשיאים בעקבות חטא העגל

"וְהַנְּשִׂאִם הֵבִיאוּ אֵת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם וְאֵת אַבְנֵי הַמִּלֻּאִים לָאֵפוֹד וְלַחֹשֶׁן" (ל"ה, כז).

רש"י מסביר בשם רבי נתן שמכיוון שהנשיאים התעצלו ולא התנדבו בתחילה לתרום, נחסרה אות אחת משמם (י'). הסיבה להתעצלות הנשיאים היתה המחשבה שהם ישלימו את מה שיחסר העם ויהיה דרוש למשכן. אך העם כבר נתן יותר ממה שהיה צריך, ולא היה צורך בתרומת הנשיאים. כדי לתקן זאת בחנוכת המזבח הנשיאים היו אלה שהתנדבו תחילה.

ננסה להבין את שתי הגישות המנוגדות של הנשיאים:

בתחילה הנשיאים באים מתוך גישה, שהעם לאחר חטא העגל אינו במצב מרומם רוחנית והוא לא ימלא את ציווי ה' בשלמותו, והם הנשיאים יצטרכו להשלים את המכסה. אולם בניגוד למחשבות הנשיאים, העם מביא את כל הדרוש ואף יותר ממה שצריך, עד שהכתוב אומר: "וְהַמְּלָאכָה הָיְתָה דַיָּם לְכָל הַמְּלָאכָה לַעֲשׂוֹת אֹתָהּ וְהוֹתֵר" (ל"ו,ז).

הנשיאים, במקום להוות דוגמא לעם, ולהראות שצריך להתנדב ולמלא את רצון ה', במיוחד לאחר חטא העגל, מצפים למעשי העם בידיעה שיצטרכו אותם כדי להשלים את החסר. אך לא כך היה, העם פועל מעצמו לקיום רצון ה' במלואו מבלי שקיבלו שום הכוונה מהנשיאים. על-כן לא בכדי נחסרה האות י' מכינויים "נשיאים". האות י' שמהווה אחת מאותיות שם ה' אינה ראויה להופיע בשמם של אלו שלא מתאמצים למלא את רצון ה'. עוד טעם הוא לשוני – הנשיאים נעשו נשואים ומורמים מעם.

כעת הנשיאים מבינים שהם טעו, ולכן בחנוכת המזבח הם מזדרזים ומתנדבים בתחילה לפני כולם למלא את רצון ה'. הם הגיעו להבנה שהעם כבר נמצא בתוך תהליך התשובה מחטא העגל, ואילו הם עצמם עדיין רק בהתחלה. על-כן, אם ברצונם להמשיך לעמוד בראש השבטים, מוטלת עליהם החובה לשנות את מחשבותיהם ואת דרכם. ואכן תשובתם מתקבלת, כפי שניתן לראות בפירוט התורה את קרבנות הנשיאים, אע"פ שכל הנשיאים הביאו את אותם הדברים. בכך רצתה התורה להדגיש את מעלתם על-כך שלמדו מטעותם ותיקנו אותה.

ובזאת ניתן לומר על הנשיאים את פירוש רש"י על הפסוק "אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא וְעָשָׂה אַחַת מִכָּל מִצְוֹת יְדֹוָד אֱלֹהָיו אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם" (ויק' ד',כב) : "אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר שמתחרט על זדונותיו".

לסיכום ניתן ללמוד מכאן על היכולת של כל אחד ואחד מאיתנו לחזור בתשובה, ועל האיסור להתייאש ולומר שאין באפשרותנו. מפני שאפילו הנשיאים כשהבינו שטעו וחזרו בתשובה נתקבלו ונשארו בתפקידם להיות ראשי השבטים. וכפי שאומר הנביא יחזקאל לעם שלא יתייאשו, כיוון שכל אדם יכול לחזור בתשובה ואפילו החמורות ביותר. וכן אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ג' הל' י"ד: "אבל אם שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה הרי זה מבני העולם הבא שאין לך דבר שעומד בפני התשובה, אפילו כפר בעיקר כל ימיו ובאחרונה שב יש לו חלק לעולם הבא שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו".

 

 

בית המדרש