ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם יש עניין לאכול מצה גם אחרי הלילה הראשון

ע"י: הרב דוד סילברשטיין

הרב סילברשטיין מציג שיעור הלכתי הדן בשאלת אכילת מצות גם אחרי החג הראשון.

 

 

בית המדרש