ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תוצאות הפרת הברית

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את פרקים יא-יב בספר ירמיה. הנבואה מתארת את הפרת הברית מצד עם ישראל. מה היא הברית הזאת? במה שונה הברית עם עמ"י מאשר עם שאר הגוים? מה תגובת ירמיה לנבואת החורבן. (סדרת שיעורי ירמיה שיעור 13)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש