ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

העברת המוקד האלוקי לגלות

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את פרק כ"ד בספר ירמיה. בפרק מתוארת נבואת דודאי התאנים, בה מתואר מהפך- העבר המוקד מארץ ישראל אל הגולה. פרק זה הינו האחרון בקובץ הנבואות להנהגה, והאחרון בחלק הראשון של הספר. בכך הרב שרלו מסיים את הסבב הנכחי של לימוד ספר ירמיה. [סדר שיעורי ספר ירמיה שיעור 22 (אחרון בסדרה)]

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש