ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

היחס לקרבנות במשנת הרמב"ם

ע"י: ד"ר משה הלינגר

ד"ר משה הלינגר, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה יוצא במסע בין מקורות בעקבות עבודת הקרבנות. דגש מיוחד אנו רואים במשנת הרמב"ם שאיננו רואה אידיאל בקורבנות ואף לעתיד לבוא מאמין כי הקרבנות יבטלו.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש