ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקראת פסח

ע"י: הרב יובל שרלו

מדוע זכרון יציאת מצרים מהווה חוויה כה מכוננת בעולם היהדות? הרב יובל שרלו מציג שני כיוונים שונים כאשר האחד מופנה כלפי הקב"ה והשני כלפי הזולת.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש