ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מצוות יישוב ארץ ישראל במשנת הרמב"ן

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור כללי לכבוד מועדי חודש אייר. הרב שרלו בוחן את שיטותיהם של הרמב"ם, הרמב"ן וריה"ל בשאלת קדושת א"י ומצוות יישוב הארץ.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש