ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

צילום עימותים בשבת - מותר או אסור?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו דן בשאלת הצילום של עימותים בין יהודים וערבים בשבת ומציג את עמדתו ההלכתית

שאלה:

בס"ד
שלום כבוד הרב! שמעתי שיש פסק הלכה חדש המתיר צילום עימותים בין יהודים לערבים בשבת בטענה שכיום מצלמה היא כלי נשק לכל דבר. זה נכון? באילו תנאים? מה המקור לזה?
תודה רבה!

 

תשובה:

שלום וברכה
בעניינים אלה צריך מאוד מאוד להיזהר.
צריך מחד גיסא להבין היטב כי היום שדה המערכה אינו שדה הקרב הממשי בלבד, אלא גם הקרב על התודעה. לאמתו של דבר זה היה כך תמיד, גם בתקופת המקרא, אולם כיום אנו ערים לזה הרבה יותר בשל השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שאנו חיים בתוכם. בשל כך, כאשר מדובר בשדה מערכה בוודאי שמותר לצלם וחובה לצלם כחלק מהקרב. במבצע חומת מגן בג'נין התרתי לקצינים דתיים ליסוע בשבת להתראיין בכלי תקשורת זרים כנגד ההאשמות על טבח במחנה הפליטים, וזה היה דבר נכון מאוד לעשותו, וגם התוצאות הטובות הביאו לביטול ההאשמה זו, עד שהיה צורך מצד הפלשתינאים לעשות סרט שקרי על כל מה שאירע שם. כיום, זהו חלק בלתי נפרד מ''עד רדתה'', ועצימת עיניים מפני עובדה זו מביאה רעות הרבה.
מאידך גיסא, היתר גורף בשבת לצלם הוא גם לא נכון מבחינה הלכתית, ופוגע בקדושת השבת, וגם מזיק בכלל לכל מעמד השבת, כאשר נראה כי מוכנים למכור את השבת תמורת מריבות רועים וארץ ישראל נתפסת ציבורית כמניפולציה המתירה לחלל שבת או כל דבר אחר.
על כן, נכון יהיה להתייחס לצילומים אלה בדיוק כמו שמתייחסים לשימוש בנשק, גם בתחום האיסור וגם בתחום ההיתר. במצבים בהם מתדרדרים לשדה קרב אמיתי ולא מניפולטיבי יש לתעד הכל כחלק מהמערכה, אולם בשום אופן לא לעשות זאת כהיתר גורף כללי, אלא בתנאים הנדרשים באמת.
על כן, כשמגינים על השדות והמטעים הגנה המותרת בשבת, כפי שכתוב בשולחן ערוך, צריך לעשות זאת ברמה הבסיסית ביותר, ולא להיכנס לצילומי שווא. אולם כאשר יש סימנים לפריצת עימות, מותר ואף חובה לצלם את הדברים כיוון שכאמור זה חלק מהמערכה, וזה יקבע יותר את תוצאותיה מאשר הפעלת הכוח עצמו.
אני מבקש להדגיש שוב כי יש לנקוט במשנה זהירות בכל מה שקשור בכך. באופן כללי, יש לתבוע מהצבא ומכוחות הביטחון למלא את תפקידם בנושאים אלה, ומציאות של פלאנגות ביהודה ושומרון מסכנת גם אותנו. מדובר במצבים בהם אין ברירה אלא לנקוט בהגנה עצמית, ורק בהם אני מדבר.
כל טוב ושנדע שלום

 

 

בית המדרש