ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

´וגר לא תלחצנו´ על סוגיית המסתננים

ע"י: הרב יובל שרלו

האם ניתן להפשיט פסוק מהעבר ולהלבישו על ההווה שלנו? ´וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים´. האם לאור הפסוק הזה ניתן לטעון כי אנו שהיינו על אוניות פליטים לפני שישים שנה לא רשאים לגרש מארצנו פליטים (על רקע של סכנת חיים ולא חיפוש עבודה)? השאלה הגדולה היא האם אמירה זו היא התגלמותה של תורה שבעל פה או שמא אמירה חסרת שחר ו´עם ארצות´.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש