ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קידוש ה´ וחילול ה´

ע"י: הרב יובל שרלו

בצבא מושג קידוש ה´ וכן מושג חילול ה´ מקבלים משנה תוקף. הרב שרלו מציב את המושגים הללו במרכז התודעה של המתגייס.

 

 

בית המדרש