ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קוים לדמותו והגותו של הרב שג"ר

ע"י: הרב אודיה צוריאלי

הרב אודיה צוריאלי מבקש לצייר קוים לדמותו של הרב שג"ר. בשיעור נוגע הרב אודיה במושגי יסוד של יצירת אינטימיות, ברית ונתינת פנים.

 

 

בית המדרש