ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מבוא לפירוש הנמשל לשיר השירים

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו בשיעור מבוא לפירוש הנמשל של שיר השירים. הרב מבאר את שתי האפשרויות השונות להבין את הנמשל- שיר אהבה היסטורי בין הקב"ה לכנסת ישראל, או שיר אהבה בין האדם לאלוקיו. הרב שרלו מסביר מהו התרגום לשיר השירים. מהי שיטת הפרשנות שלו ואיך ראוי ללמוד את התרגום. (סדרת שיעורי שיר השירים שיעור 11)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש