ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

איך מפרשים סטייה בתרגום?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את פסוקים ו-ח בפרק א בשיר השירים על פי התרגום. איך מתרצת כנסת ישראל את חטא העגל? מה מבקשת כנסת ישראל מהקב"ה ומה הוא משיב לה? למה הפסוקים האלו מתוארים בתרגום כעוסקים בתקופה מאוחרת מאוד, ולא ביציאת מצרים כשאר פסוקי הפרק? (סדרת שיעורי שיר השירים שיעור 14)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש