ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את התרגום לפרק א פסוק ה. למה רומזת ההשוואה לסוס פרעה? מה המתח בין "דמיתיך" ל"רעיתי"? מה פשר הפער בין הפשט שפירשנו לדרש בתרגום? (סדרת שיעורי שיר השירים שיעור 15)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש