ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

נרדי נתן ריחו- למה זה חטא העגל?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו ממשיך את הסבר התרגום לשיר השירים ומלמד את פסוקים י-יב. עיקר ההתמקדות בשיעור הינו בתרגום הפסוק: "עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו". מה האפשרויות השונות לפירוש הפסוק הזה ולמה התרגום בחר דווקא בפירוש של "חטא העגל"? (סדרת שיעורי שיר השירים שיעור 16)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש