ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תרגום סוף השיר הראשון

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את התרגום לפסוקים האחרונים של השיר הראשון. מה האופציות שעמדו בפני המתרגם? מה הניע את המתרגם דווקא לכיוון שהלך בו? האם כאשר אדם דורש יש לו גם "אינטרס"? (סדרת שיעורי שיר השירים שיעור 19)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש