ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מבחר מאמרים לפרשת קרח

ע"י: בית הישיבה

מבחר מאמרים ושיעורים אודות פרשת השבוע מפרי עטם של רבני ותלמידי הישיבה. שבת שלום!

 

 

בית המדרש