ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מבחר מאמרים לפרשת חוקת

ע"י: בית הישיבה

מבחר מאמרים לקראת שבת פרשת חוקת מפרי עטם של רבני ותלמידי ישיבת ההסדר פתח תקוה.

 

 

בית המדרש