ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

קשירת חוויות המחבר לחוויות העם

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו מלמד את סוף פרק ג´. למה חוזר המחבר לעסוק בחוויתו האישית? מה מבטאים המעברים בין עיסוק אישי לעיסוק לאומי? האם הקריאה לתשובה מבטאת את השיח בעם? מה מוביל את הנביא חזרה לקריאה ותפילה אל ה´? (סדרת שיעורי איכה שיעור 3)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש