ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אם כבנים אם כעבדים, במקרא או בחז"ל?

ע"י: הרב צבי יניר

האם במקרא היחס בין הקב"ה לעם ישראל מתאפיין ביחס של אב לבנים או אדון לעבדים? הרב יניר טוען כי ברור שהיחס הוא אב לבנים וכל היחס של אדון ועבדים הוא תוספת של חכמנו זיכרונם לברכה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש